Ürünler / KPSS Kitapları / KPSS Soru Bankası / KPSS Tüm Dersler Soru

2013 KPSS Sen Sor Ben Söyleyeyim (Soru-Çözüm) İhtiyaç Yayınları

%83
İndirim
ISBN / BARKOD : 9786051301570
Yayın Evi : İhtiyaç Yayınları
Piyasa Fiyatı : 16.90 TL
İndirimli Fiyat : 3.00 TL
Kargo Ücreti : Türkiye'nin her yerine 5 TL.
Teslimat Süresi :
Stokta yok Stokta Yok
Bu ürünü : Axess karta 0.75 TL. den başlayan fiyatlarla 4 taksite alabilirsiniz
 
 
Ürün Bilgisi
 
Taksit Seçenekleri
 
Yorumlar
 
Tavsiye Et
 

2013 KPSS Sen Sor Ben Söyleyeyim (Soru-Çözüm) İhtiyaç Yayınları

Değerli adaylar,
Tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi, yaşadığımız alanı ve dünyayı dünü ve
bugünüyle anlamamızı ve anlamlandırmamızı sağlayan birer içeriğe sahip olma-
larından kaynaklı onemli disiplinlerdir. Çünkü mekônsal algılarımız, yaşadığımız
alanın konum özellikler-i, dünü bugünü ve hayata geçirilmiş kurallarıyla doğ-
rudan ilgilidir. 21. yüzyıl Türk insanının siyasal, ekonomik, kültürel ve ekolo-
jik gelişmeleri anlayabilmesi; tarihsel süreçte dün ve bugün arasında organik
bağları kurabilmesi; kurum ve kurallarıyla, günümüz dünyasının yol haritasını
çizebilmesi ve bütün bunlar ile etkileşimin ortaya çıkardığı sonuçları gorebil-
rnesi, sözü edilen disiplinlere doğru yaklaşımla mümkündür.

Dolayısıyla elinizdeki eser, yalnızca KP55'de çıkacak çoktan seçmeli soruların
çözümünde size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu temel disiplin-
lerin mantığını kavratmak gibi bir misyonu da üstlenecektir. Bütün bunları goz
önüne alarak tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi disiplinlerinin kazanımları-
na yonelik temel kavram ve bilgilerin sade, anlaşılır, açıklayıcı soru ve cevaplar
ile olçüldüğü bir yayın hazırladık.

Bu yayında tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi disiplinlerine ait KP55 kap-
samındaki oğrenme alanlarında oğrenilmiş bilgileri pekiştirmek ve onların kalı-
cılığını sağlamak temel amacımız olmuştur. Elinizdeki eser ile başarının en üst
basamağına tırmanma hedefinize ulaşacağınızdan eminiz.
Başarılar ...
                                                                          İHTIYAÇ YAYINCILIK

 

                                             İÇİNDEKİLER

 

TARiH
ıslamiyet Öncesi Türk Tarihi
ilk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Avrupa Tarihi
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
I. TBMM Dönemi
Milli Mücadele Muharebeler Dönemi
iç Politika
Atatürk Ilkeleri
Atatürk Inkılapları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk Sonrası Dönem
 

COGRAFYA
Türkiye'nin Coğrafi Konumu
Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
Türkiye'de iklim, Bitki Örtüsü ve Toprak Tipleri
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
Tarım
Ormancılık ve Hayvancılık

Yer Altı Kaynakları ve Madencilik
Sanayi
Ulaşım, Ticaret ve Turizm
Bölgeler Coğrafyası
Pratik Bilgiler
 

VATANDAŞlıK
 
Temel Hukuk Kavramları       
Türk Anayasa Tarihi          
Temel Hak ve Hürriyetler       
Yasama     
Yürütme       
Yargı      
     
idare Hukuku         
Uluslararası Kuruluşlar    
Güncel Bilgiler