Kategoriler KPSS Kitapları Hakkımızda Yayınevleri Yazarlar Çok Satanlar Kampanyalar Yeni Çıkanlar İletişim
ARA

THEMİS Anayasa Hukuku Kuram Kitap

THEMİS Anayasa Hukuku Kuram Kitap | 9786059637688
%15
İndirim
40.00 TL 34.00 TL
ISBN / BARKOD
:
9786059637688
Yayınevi / Marka
:
Yazar
:
Kazancınız
:
6.00 TL
Basim Tarihi
:
Sayfa Sayısı
:
296
Kitap Ebatı
:
16x24
Toplam Satılan
:
287 Adet
Kargo İndirimi
:
100 TL üzeri Ücretsiz KARGO
Tedarik Süresi
:
Yaklaşık 2 İş Günü

Bu ürün tedarik aşamasındadır.


THEMİS Anayasa Hukuku Kuram Kitap

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ NEDENİYLE
9 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE TAMAMI YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ İŞLENMİŞTİR.

 

BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ
I. ANAYASA HUKUKU
II. ANAYASA KAVRAMI
III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU
IV. ANAYASA TÜRLERİ
A. Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı
B. Yumuşak Anayasa - Sert Anayasa Ayrımı
C. Kazuistik Anayasa - Çerçeve Anayasa
V. ANAYASAL DEVLET - ANAYASALI DEVLET

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK ANAYASA TARİHİ
I. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
A. Meşrutiyet Öncesi Dönem
1. Sened-i İttifak
2. Tanzimat ve Islahat Fermanları
B. 1876 Anayasası (Birinci Meşrutiyet)
1. Anayasanın Hazırlanışı
2. Temel Hükümleri
3. Anayasanın Uygulanması ve Yürürlüğünün Sona Ermesi
C. Anayasada 1909 Yılı Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
1. İkinci Meşrutiyetin Başlaması
2. 1909 Yılı Anayasa Değişiklikleri
3. Anayasa Değişikliklerinin Uygulanması
II. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
A. Milli Mücadele Döneminin Başlaması ve TBMM
B. 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu) ve Özellikleri
C. Saltanatın Kaldırılması
D. Anayasada 1923 Yılında Yapılan Değişiklikler
E. Hilafetin Kaldırılması
III. 1924 ANAYASASI
A. Kabulü
B. Hükümet Sistemi
C. 1924 Anayasasının Uygulanması
IV. 1961 ANAYASASI
A. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi
B. Kurucu Meclis
1. Milli Birlik Komitesi
2. Temsilciler Meclisi
C. 1961 Anayasasının Temel Özellikleri
D. 1961 Anayasasının Uygulanması
1. 12 Mart Muhtırası
2. Anayasa Değişiklikleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1982 ANAYASASI
I. ANAYASANIN HAZIRLANMASI
A. Askeri Müdahale (12 Eylül Darbesi)
B. Kurucu Meclis
C. Anayasanın Kabulü
II. 1982 ANAYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ
A. Kazuistik Yöntemle Hazırlanmıştır
B. Sert (Katı) Bir Anayasadır
C. Devlet Otoritesini Güçlendirmiştir
D. Az Katılımcı Demokrasi Modelini Benimsemiştir
E. Siyasal Tıkanıklıkları Giderici Çözümler Benimsemiştir
III. İKİ ANAYASANIN KARŞILAŞTIRILMASI
A. Anayasaların Benzerlikleri
B. Anayasalar Arasındaki Farklar
IV. KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 1924, 1961 VE 1982 ANAYASALARI
V. 1982 ANAYASASININ TEMEL İLKELERİ
A. Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri
B. Cumhuriyetçilik
C. Başlangıç Kısmında Belirtilen Temel İlkeler
D. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
E. Demokratik Devlet
F. Laiklik
G. Hukuk Devleti
H. Sosyal Devlet
I. Eşitlik İlkesi
VI. ANAYASADA TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER (İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET)
A. 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
B. Temel Hakların Sınırlanması
C. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
D. Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması
E. Temel Hakların Türleri
VII. TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLERDE İÇERİK
A. Kişinin Hakları ve Ödevleri
1. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı
2. Zorla Çalıştırma Yasağı
3. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
4. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
5. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
6. Din ve Vicdan Hürriyeti
7. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
8. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
9. Bilim ve Sanat Hürriyeti
10. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
11. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
12. Mülkiyet Hakkı
13. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler
14. İspat Hakkı
15. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
B. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
1. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
2. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
3. Kamu Yararı
4. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
5. Çalışma ile İlgili Hükümler
6. Toplu İş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt
7. Ücrette Adalet Sağlanması
8. Sağlık, Çevre ve Konut
9. Gençlik ve Spor
10. Sosyal Güvenlik Hakları
11. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
12. Sanatın ve Sanatçının Korunması
13. Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları
C. Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları - Katılma Hakları
1. Türk Vatandaşlığı
2. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
4. Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Mal Bildirimi
5. Vatan Hizmeti
6. Vergi Ödevi
7. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YASAMA
I. YASAMA FONKSİYONU ve YASAMA ALANI
A. Yasama Fonksiyonu ve Niteliği Yönünden Yasama İşlemleri
B. Yasama Fonksiyonunun Genelliği ve İlkelliği
C. Yasama Yetkisinin Devredilemezliği
II. YASAMA İŞLEMLERİNDE USUL
A. Kanunlar
1. Teklif
2. Görüşme
3. Kabul
4. Yayım
5. Geri Gönderme ve Yeniden Kabul
6. Yürürlük
B. Parlamento Kararları ve Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
1. Genel Olarak
2. Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
C. TBMM İçtüzüğü
III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞU
IV. TBMM SEÇİMLERİ
A. Seçim Dönemi
B. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi
C. Seçimlerin Geriye Bırakılması
D. Ara Seçim
V. SEÇİM SİSTEMLERİ
A. Genel Olarak
B. Seçim Sistemleri
C. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi
D. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemine İlişkin Pratik Örnekler
VI. TBMM ÜYELERİ (MİLLETVEKİLLERİ)
A. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
B. Milletvekillik Sıfatının Kazanılması ve Andiçme
C. Milletin Temsili İlkesi
D. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
E. Parlamenter Muafiyetler (Yasama Bağışıklığı)
1. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)
2. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Dokunulmazlık)
F. Milletvekilliğinin Düşmesi
G. Milletvekillerinin Disiplin Sorumluluğu
H. Milletvekillerinin Mali Statüsü
VII. TBMM’NİN İÇYAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ
A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Yapısı
1. Başkanlık Divanı
2. Meclis Siyasi Parti Grupları
3. Danışma Kurulu
4. Komisyonlar
B. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni
1. Meclisin Olağan Toplanması, Tatili ve Ara Verme
2. Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum
3. Olağanüstü Toplantı
4. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
5. Mecliste Oylama Usulleri
VIII. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
A. Genel Olarak
B. Milletlerarası Antlaşmalara İlişkin Hükümler
C. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin
Verme Yetkisi
D. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerinin Kabulü
1. Bütçenin Hazırlanması
2. Bütçenin Görüşülmesi
3. Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları
4. Kesinhesap
E. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
1. Yazılı Soru
2. Genel Görüşme
3. Meclis Araştırması
4. Meclis Soruşturması

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÜRÜTME
I. YÜRÜTME FONKSİYONUNUN NİTELİĞİ
II. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
B. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
C. Yönetmelik
III. YÜRÜTME ORGANLARI
A. Cumhurbaşkanı
IV. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN DİĞER TEMEL KONULAR VE 2017 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
A. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN 2017 YILI TEMEL ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
B. OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ
C. BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

ALTINCI BÖLÜM
YARGI
I. YARGI YETKİSİ VE TARİHÇE
II. MAHKEMELERİN KURULUŞU
III. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK GÜVENCESİ
IV. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
A. Kuruluş
B. Üyelik
C. Organları
1. Başkanlık
2. Genel Kurul
3. Daireler
4. Genel Sekreterlik
5. Teftiş Kurulu
D. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Görevleri
E. 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleriyle Getirilen Yenilikler
F. Kararlara Karşı Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu
V. ANAYASADA YARGIYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
VI. YÜKSEK MAHKEMELER
A. Anayasa Mahkemesi
B. Yargıtay
C. Danıştay
D. Uyuşmazlık Mahkemesi
VII. ASKERİ YARGI
VIII. SAYIŞTAY
IX. ANAYASA MAHKEMESİ
A. Kuruluş
B. Başkan ve Üyelik
C. Organlar, Çalışma ve Yargılama Usulü
D. Anayasa Mahkemesinin Görevleri
E. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Gerekli Çoğunluklar
X. ANAYASA YARGISI
A. Genel Olarak
B. Tarihçe
C. Anayasal Denetimde Ölçü Normlar (Anayasallık Bloku)
D. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu
1. Kanunlar
2. Cumhurbaşkanı Kararnameleri
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
4. Anayasa Değişiklikleri
E. Anayasaya Yargılamasına Tabi Olmayan Normlar
F. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı
1. Esas Bakımından Denetim
2. Şekil Bakımından Denetim
G. Anayasa Yargısında İlk İnceleme
2. Genel Olarak
2. İptal Davasında Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar
3. İtiraz Başvurusu Kararında Bulunması Gereken Hususlar
H. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Başvuru Yolları
1. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)
2. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)
3. İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması
XI. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
A. Genel Olarak
B. Başvurunun Temel Koşulları
1. Kapsam
2. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmesi
3. Başvuru Konusu Olmayan İşlemler
4. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
5. Başvuru Usulü
6. Başvuruların İncelenmesi ve Kabulü
7. Esas Hakkındaki İnceleme
8. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar
XII. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖZELLİKLERİ
A. Anayasa Mahkemesinin Bütün Kararları İçin Geçerli Olan Özellikler
B. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Özellikleri
XIII. ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARIYLA OLUŞTURULAN KURUMLAR
1. İptali İstenen Normun Yürürlüğünün Durdurulması
2. Dava Konusu İşlemin Adı ve Hukuksal Nitelemesiyle Bağlı
Olmadan İnceleme Yapma

YEDİNCİ BÖLÜM
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
A. Teklif
B. Görüşme Usulü, Kabul ve Yayım
C. Geri Gönderme, Yeniden Kabul ve Yayım
D. Anayasa Değişiklikleri ile Kanunların Karşılaştırılması
II. ANAYASA VE İKTİDAR TİPLERİ
III. EGEMENLİĞİN KULLANILIŞ BİÇİMİNE GÖRE DEMOKRASİ TÜRLERİ
EK 1 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
EK 2 HÜKÜMET SİSTEMLERİ
EK 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ

Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktı

1

Themis Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı Seçkin Yayıncılık 9789750260711
Kargo BEDAVA
165.00 TL

2

Themis Anayasa Hukuku Seçkin Yayıncılık 9789750260704
50.00 TL

3

THEMIS İdare Hukuku On İki Levha Yayınları 9786057820334
%10 55.00 TL49.50 TL

4

THEMİS Anayasa Hukuku Kuram Kitap 9786059637688
%15 40.00 TL34.00 TL

5

THEMİS İdari Yargı Kuram Kitap 9786059637664
%15 45.00 TL38.25 TL

6

Anayasa Hukuku Kuram Kitap 9786059637060
%6 27.78 TL26.39 TL

7

İdari Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usullerinin Uygulanabilirliği Orion Kitabevi 9786055145156
%15 16.00 TL13.60 TL
Bu Ürün Toplam 287 Adet
Satılmıştır...
Bu Ürün Bugün 2 defa
Ziyaret Edilmiştir...
BAŞA DÖN