Ürünler / KPSS Öğretmen Alan Sınavı / KPSS Öğretmenlik Alan Soru / Din Kül. ve Ahlak Bil. Soru

2013 Öğretmenlik Alan Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası Yeni Yüz Yayınları

%30
İndirim
ISBN / BARKOD : 9786055542382
Yayın Evi : Yeni Yüz Yayınları
Piyasa Fiyatı : 21.60 TL
İndirimli Fiyat : 15.15 TL
Kargo Ücreti : Türkiye'nin her yerine 5 TL.
Teslimat Süresi :
Bu ürünü : Axess karta 3.78 TL. den başlayan fiyatlarla 4 taksite alabilirsiniz
 
 
Ürün Bilgisi
 
Taksit Seçenekleri
 
Yorumlar
 
Tavsiye Et
 

2013 Öğretmenlik Alan Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası Yeni Yüz Yayınları

ÖNSÖZ

2013yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk Di-
li Edebiyatı, Türkçe, Matematik, İlköğretim Matematik, Tarih,
Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Fen bilgisi, İngilizce, Almanca
ve Fransızca alanlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygu-
lanacak olan branşlardan biri de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 'dir. Di-
ğer alanlarda olduğu gibi DKAB öğretmen adayları da, KPSS Eğitim Bilimle-
ri Testi'nin sonuçlarına ek olarak alan bilgilerinin ölçülmesi amacı ile bu sına-
va girmek zorundadır.
MEB, ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında, 'Kamu Görev-
lerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'
kapsamında imzalanan protokole göre, ÖABT'de adaylara kendi alanları ile il-
gili 50 soru sorulacak; ÖABT'ye katılan adayların KPSSP 10 puanı yanında yüz-
de 15 Genel Yetenek Testi, yüzde 15 Genel Kültür Testi, yüzde 20 Eğitim Bilim-
leri Testi ve yüzde 50 ÖABT olmak üzere oluşturulacak KPSSP 121 puanı da he-
saplanacaktır. Bu çerçevede DKAB alanında da bu puan esas alınarak yerleştir-
me gerçekleştirilecektir.
DKAB Alan Bilgisi Testinde, adaylara; Alan Bilgisi Testi ve Alan Eğiti-
mi Testi olmak üzere başlıca iki kategoride sorular yöneltilecektir. Alan Bilgisi
Testi 'nde yer alacak soruların dağılımları; a) Hz. Muhammed'in Hayatı ve Sün-
neti, b) Kur 'an-ı Kerim 'in Muhtevasını Anlama, c) Temel Dini Bilgiler (İslam,
İman Esasları ve İbadetleri), d) İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi, e) Günümüz
Türkiye sindeki İslam Mezhep ve Yorumları ve j) Din Bilimleri (Din Sosyoloji-
si, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi) şeklinde olacak-
tır. Alan Bilgisi Testi 'nde yer alan soruların toplam sorulann yüzde 80 'ini oluş-
turması; kalan yüzde 20 'lik kısmın ise Alan Eğitimi Testi sorularından oluşma-
sı planlanmaktadır.
DKAB Öğretmenliği Alan Sınavı 'na yönelik olarak hazırlanan elinizdeki
eser, ÖSYM tarafından yayınlanan örnek sorular incelendikten sonra DKAB ôğ-
retmenliği konularının yukarıdaki dağılımları dikkate alınarak alanında uzman
bir grup akademisyen tarafından titiz bir çalışma sonucu yazılmıştır. Eserin te-
mel amacı, siz değerli öğretmen adaylarının, ÖABT'ne en iyi şekilde hazırlan-
malarına, sınavda başarılı olarak mesleki kariyerlerindeki bu ilk ve en önemli
adımı atmalarına katkıda bulunmakur. Çalışmanın amacına ulaşması, sizler gi-
bi bizleri de mutlu edecektir.
Gönülden başarı dileklerimizle ...
                                                                                             Fatma Çapcıoğlu