Kategoriler KPSS Kitapları Hakkımızda Yayınevleri Yazarlar Çok Satanlar Kampanyalar Yeni Çıkanlar İletişim
ARA
Son
1
ürün

Ticaret Hukuku Umuttepe Yayınları

Ticaret Hukuku Umuttepe Yayınları | 9786052012741
%10
İndirim
46.00 TL 41.40 TL
ISBN / BARKOD
:
9786052012741
Yayınevi / Marka
:
Yazar
:
Kazancınız
:
4.60 TL
Kazanacağınız Puan
:
41 Puan
Basim Tarihi
:
Sayfa Sayısı
:
444
Kitap Ebatı
:
13x19
Toplam Satılan
:
41 Adet
Kargo İndirimi
:
75 TL üzeri Ücretsiz KARGO
Tedarik Süresi
:
Aynı Gün
Tedarik Süresi Aynı Gün Olan Siparişler 24 Saatte KARGODA

Ticaret Hukuku Umuttepe Yayınları

TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ
I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI VE TARİHÇESİ
III. TİCARET HUKUKUNUN SİSTEMLERİ 
IV. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA DÜZENLENİŞİ
V. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN GELİŞİMİ

§2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI 
I. TANIMI VE UNSURLARI 
A. Gelir Sağlama Amacı 
B. Devamlılık
C. Bağımsızlık
Ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI 
A. Merkez 
B. Şube
1. Tanımı ve Unsurları
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
V. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ
VI. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ

§3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ
A. TTK m.3’e Göre Ticari İşler
1. TTK’da Düzenlenen Bütün Hususlar
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller
B. TTK m.19’a Göre Ticari İşler
1. Ticari İş Karinesi
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı
B. Ticari İşlerde Faiz
1. Faizin Çeşitleri
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı
aa. Kapital (Anapara) Faizi
bb. Temerrüt Faizi
b. Hesaplanması Bakımından Faiz
aa. Basit Faiz 
bb. Mürekkep (Bileşik) Faiz 
c. Kaynağı Açısından Faiz
aa. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz
bb. Kanuni Faiz
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)
2. Ticari İşlerme Faizin Özellikleri
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi
b. Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi
c. Mürekkep (Bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası

§4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
I. TİCARİ HÜKÜMLER
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI
A. Emredici Hükümler
B. Sözleşme Hükümleri
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler 
D. Ticari Örf ve Âdet
E. Genel Hükümler 

§5. TİCARİ YARGI
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ 
A. Mutlak (Salt) Ticari Davalar
1. TTK m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar
B. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar 
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER
III. YARGILAMA USULÜ

§6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG’de İlanıyla
c. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması
4. Küçük ve Kısıtlılara Ait Ticari İşletmelerde Tacir Sıfatı
5. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları.
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması 
1. Ticaret Şirketleri.
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar 
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar
C. Donatma İştiraki
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma
B. İflasa Tabi Olma
C. Ticaret Siciline Kaydolma
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama.
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma 
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme
F. Ücret ve Faiz İsteme
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma
H. Fatura Verme
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe.
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme.
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma.
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar
2. Alıcının Temerrüdü
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık.
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI

§7. ESNAF

§8. TİCARET SİCİLİ
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ) 
III. SİCİL İŞLEMLERİ 
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ
A. Tescil Çeşitleri.
1. Talep Üzerine Tescil
2. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları
D. Muvakkat (Geçici) Tescil
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu.
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
A. Hukuki Sorumluluk 
B. Cezai Sorumluluk

§9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR
I. TİCARET UNVANI
A. Ticaret Unvanının Şekli
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı
a. Kollektif Şirket
b. Komandit Şirket
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler 
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler 
4. Donatma iştiraki
B. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır
C. Ticaret Unvanının Korunması
Ticaret Hukuku 1. Hukuki Sorumluluk.
2. Cezai Sorumluluk 
II. İŞLETME ADI

§10. HAKSIZ REKABET
I. HAKSIZ REKABETİN TANIMI VE UNSURLARI
II. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ 
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  
A. Hukuki Sorumluluk 
1. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar
a. Tespit Davası
b. Men Davası
c. Sonuçların Ortadan Kaldırılması Davası
ç. Maddi Tazminat Davası
d. Manevi Tazminat Davası
2. Davacı ve Davalılar
a. Davacılar
aa. Rakip
bb. Müşteriler 
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler
b. Davalılar 
aa. Fail 
bb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)
cc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları
3. Kararların İlanı
4. Zamanaşımı.
B. Cezai Sorumluluk

§11. TİCARİ DEFTERLER
I. KAVRAM
II. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar
1. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı
2. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi
3. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları
B. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü
III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  
IV. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
A. Genel Esaslar
B. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam
C. Saklama Süresi
Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması 
V. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU
A. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi
B. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu
VI. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ

§12. CARİ HESAP
I. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI
II. CARİ HESAPTA BAKİYE
III. BAKİYENİN HACZİ
IV. CARİ HESABIN SONA ERMESİ
V. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI

§13. TACİR YARDIMCILARI
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI
A. Ticari Temsilci
1. Tanımı
2. Hukuki Niteliği
3. Tayini
4. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
a. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler 
b. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları
c. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması
5. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması
6. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
a. Azil ve İstifa. 137
b. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı .
c. İflas 137
ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi 
B. Ticari Vekil 
1. Tanım 
2. Tayini 
3. Yetkileri ve Sınırlandırılması
4. Rekabet Yasağı.
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
Ç. Pazarlamacı
1. Tanımı
2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması 
3. Pazarlamacının Yükümlülükleri
4. Pazarlamacının Yetkileri
5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI
A. Simsar.
1. Simsarın Tanımı ve Unsurları
2. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi
4. Simsarın Haklarını Kaybetmesi
5. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi
B. Acente
1. Tanımı ve Unsurları.
2. Acentenin Hakları 
a. Tekel Hakkı
b. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı
c. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı
ç. Hapis Hakkı 
3. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı 
a. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme
b. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi
c. Sözleşme Yapma
ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği 
4. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri
a. Rekabet Yasağı
b. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma
c. Haber Verme Yükümlülüğü
ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme
d. Önlemler Alma
e. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme
5. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi
a. Sona Erme Sebepleri
aa. Fesih
bb. Sürenin Dolması
cc. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma 
b. Sona Ermenin Sonuçları
aa. Genel Sonuçları 
bb. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması
aaa. Denkleştirme İstemi
bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması
C. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu
1. Tanımı ve Unsurları
2. Komisyoncunun Hakları
a. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı 
b. Ücret İsteme Hakkı
c. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları
ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı.
3. Komisyoncunun Borçları
a. Bildirme ve Sigortalama Borcu
b. Özen Borcu
c. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu 
ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu
d. Garanti Borcu 
4. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi
5. Zamanaşımı
Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu

ŞİRKETLER HUKUKU
§1. ŞİRKET (ORTAKLIK) KAVRAMI, TANIMI VE TASNİFİ
I. ŞİRKET KAVRAMI
II. ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI
A. Tanım
B. Şirketin Unsurları 
1. Kişi Unsuru (Ortak) 
2. Sözleşme Unsuru 
3. Müşterek (Ortak) Amaç Unsuru
4. Affectio Societatis Unsuru (Müşterek Amaç Doğrultusunda Aktif Çalışma İlkesi) 
5. Sermaye Unsuru
IV. ŞİRKETLERİN TASNİFİ
A. Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketler - Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şirketler
B. Kişi Şirketleri – Sermaye Şirketleri
C. Sınırsız Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler – Sınırlı Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler.

§2. ADİ ŞİRKET
I. KAVRAM 
II. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU 
A. Sözleşmesi ve Şekli 
B. Sermayesi ve Zarara, Kazanca katılım
III. ADİ ŞİRKETİN İDARESİ
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ
V. ADİ ŞİRKETLERDE DENETİM
VI. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ – ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ
VIII. ZAMANAŞIMI

§3. TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER
I. TİCARET ŞİRKETİ TÜRLERİ
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETLERİ
III. TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE
A. Genel Olarak
B. Ticaret Şirketlerine Getirilebilecek Sermayeler
C. Sermaye Koyma Borcu
D. Ortakların Faiz ve Ücret Talep Hakkı
V. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ YETKİSİ

§4. KOLLEKTİF ŞİRKETLER 
I. KAVRAM 
A. Genel Olarak.
B. Tanım ve Unsurlar 
II. KURULUŞU
A. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Gerektiğinde Noter Tarafından Tasdik Edilmesi.
B. Tescil ve İlan
III. İDARESİ TEMSİLİ VE DENETİMİ
A. İdaresi
B. Temsili.
C. Denetimi
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN HUKUKİ DURUMU
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ

§5. KOMANDİT ŞİRKETLER
§6. ANONİM ŞİRKETLER

I. Genel Olarak
II. Tanım ve Unsurları 
A. Tanım
B. Unsurları
1. Ortak (Kişi) Unsuru
2. Esas Sözleşme Unsuru
3. Amaç ve Konu Unsuru
4. Ticaret Unvanı Unsuru
5. Sermaye Unsuru
6. Sınırlı Sorumluluk Unsuru
7. Tüzel Kişilik Unsuru.
III. Anonim Şirketlerde Devletin Gözetimi
IV. Kuruluşu
V. Anonim Şirketin Organları 
A. Yönetim Kurulu
1. Yönetim Kurulu Üyeliği 
2. Yönetim Kurulunun Şirketi İdare ve Temsili 
3. Yönetim Kurulu Toplantıları.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları
a. Hakları
b. Borçları
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
B. Genel Kurul
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
2. Genel Kurul Toplantıları.
a. Toplantıya Katılacaklar
b. Toplantıya Çağrı
aa. Çağırmaya Yetkili Olanlar
bb. Çağrının Şekli ve Zamanı
cc. Çağrısız Genel Kurul
c. Toplantının Gündemi.
d. Toplantının Yürütülmesi
e. Toplantı ve Karar Yetersayısı
aa. Kural
bb. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Aranan Özel Yeter Sayıları
3. Pay Sahibinin (Ortağın) Kişisel Hakları
4. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı
a. İptali
aa. İptal Sebepleri.
bb. İptal Davası Açabilecek Kişiler
b. Butlanı
VI. Anonim Şirketlerde Denetim
VII. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
A. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği 
1. İzlenecek Usul ve Yeter Sayı.
2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı
3. Tescil
B. Esas Sözleşmenin Özel Değişiklikleri
1. Sermayenin Artırılması
2. Esas Sermayenin Azaltılması 
VII. Anonim Şirketlerde Pay ve Sermaye Koyma Borcu
A. Pay
1. Genel Olarak 
2. İmtiyazlı paylar
B. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
1. Pay Bedelini İfa Borcu
2. Pay Bedelinin İfa Edilmemesi ve Sonuçları
VIII. Pay Senetleri
A. Pay Senetlerinin Türleri ve Çıkartılabilmeleri İçin Gerekli Olan Koşullar
B. Pay Senetlerinin Devri 
C. Pay Defteri 
IX. Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
A. İlke
B. Hesaplama Biçimi
C. Faiz Yasağı ve İstisnaları
D. Kazanç Payları
E. Geri Ödeme Yükümlülüğü.
X. Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A. Anonim Şirketin Sona Ermesi
1. Genel Olarak
B. Anonim Şirketin Tasfiyesi
1. Tasfiyeyi Yürüten(ler) 
2. Tasfiye İşleri 
3. Tasfiye Sonucu
a. Tasfiye Sonucunu Dağıtma.
b. Defterlerin Saklanması
c. Şirketin Ticaret Unvanının Silinmesi

§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

§8. LİMİTED ŞİRKETLER
I. KAVRAM
II. TANIMI VE UNSURLARI
A. Tanımı.
B. Unsurları
1. Ticaret Unvanı Unsuru
2. Esas Sermaye Unsuru
3. Kişi (Ortak) Unsuru
4. Ortaklarının Sorumluluğu Unsuru
a. Kural 
b. İstisna
5. Amaç ve Konu Unsuru.
6. Tüzel Kişilik Unsuru.
III. KURULUŞU
A. Şirket Sözleşmesi
B. Kuruluş Anı
C. Tescil 
IV. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
A. Genel Olarak Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 
B. Şirket Esas Sermayesinin Artırılması
C. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması 
V. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
A. Kural
1. Pay Senetleri
2. Pay Defteri.
B. Esas Sermaye Payının Geçişi 
1. Devir 
2. Esas Sermaye Payının Diğer Yollarla Geçişi 
3. Devir ve Geçişin Tescili
VI. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI
A. Kâr Payı Ve Yedek Akçeler
B. Faiz Yasağı Ve Hazırlık Dönemi Faizi
C. Haksız Alınan Kâr Paylarının Geri Verilmesi 
VII. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI
IX. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
X. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI
A. Genel Kurul
1. Yetkileri
2. Toplantıları
a. Çağrı ve Toplantı Usulü 
b. Oy Hakkı, Hesaplanması ve Yoksunluk Halleri
c. Kararların Alınması, Geçersizliği.
B. Müdürler
1. Atanması, Yetkileri, Karar Almaları
2. Müdürlerin Tabi Oldukları Yükümlülükler ve Sorumluluklar
a. Özen ve Bağlılık Yükümü, Rekabet Yasağı 
b. Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü 
3. Görevden Alınma, Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması
4. Limited Şirkete Ticari Temsilci ve Ticari Vekil Atanması
XI. LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKETTEN AYRILMA
A. Çıkma
B. Çıkarılma.
XII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME
XIII. ANONİM ŞİRKETLERE DAİR HÜKÜMLERİN LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANMASI

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
§1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI
A. Tanımı.
B. Unsurları
1. Senet
2. Hak 
3. Senet ile Hakkın Kaynaşması
II. ÖZELLİKLERİ
III. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ
A. Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından
1. Para Senetleri (Alacak Senetleri) 
2. Pay Senetleri (Hisse Senetleri) 
3. Emtia Senetleri 
4. Eşya Hukuku Senetleri 
B. Hakkın Senetten Önce Var Olup-Olmaması Bakımından.
1. Kurucu (İhdas Edici) Senetler
2. Açıklayıcı (İzhari) Senetler
C. Devir Şekilleri Bakımından
1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak
2. Emre Yazılı Kıymetli Evrak
3. Hâmile Yazılı Kıymetli Evrak
Ç. Düzenlenmelerine Sebep Olan Hukuki İşlemle İlişkileri Bakımından
1. Soyut (Sebepten Bağımsız-İlli Olmayan) Kıymetli Evrak
2. Somut (Sebebe Bağlı-İlli) Kıymetli Evrak
IV. KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİLİ / DÖNÜŞTÜRÜLMESİ)
A. Kavram
B. Tür Değiştirme Çeşitleri.
1. Kanun Gereği Tür Değişimi
2. İradi Tür Değişimi 

§2. KIYMETLİ EVRAKTA SAVUNMA
I. GENEL OLARAK SAVUNMA KAVRAMI
II. KIYMETLİ EVRAK’TA SAVUNMA (DEF’İ VE İTİRAZ) TÜRLERİ
A. Senet Metninden Doğan Def’i ve İtirazlar
1. Senet Metninden Doğan Def’iler
2. Senet Metninden Doğan İtirazlar

§3. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ 
I. TTK’DAKİ DÜZENLENİŞİ VE İPTALE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
II. NAMA YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ
III. HAMİLE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ
IV. EMRE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ

§4. KAMBİYO SENETLERİ
I. KAMBİYO SENETLERİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ VE EKONOMİK FONKSİYONLARI
II. KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
III. POLİÇE
A. Poliçede Şekil Şartları
1. Poliçe Kelimesi 
2. Kayıtsız, Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Emri
3. Ödeyecek Kimsenin (Muhatabın) Ad ve Soyadı
4. Vade 
a. Vade Türleri
aa. Belli Bir Günde Ödenecek Poliçeler
ab. Düzenlenme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçeler 
ac. Görüldüğünde Ödenecek Poliçeler
aç. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçeler
b. Vade ve Faiz Kaydı İlişkisi 
5. Ödeme Yeri
6. Lehdar
7. Düzenlenme Tarihi ve Yeri 
8. Düzenleyenin İmzası
B. İmzaların İstiklâli (Bağımsızlığı) Prensibi 
C. Açık Poliçe (Açık Senet)
Ç. Poliçenin Cirosu
1. Cironun Hukuki Niteliği 
2. Cironun Türleri.
a. Biçim Yönünden
b. Amaç Yönünden
aa. Temlik Cirosu
bb. Tahsil Cirosu
cc. Rehin Cirosu
3. Cironun Yapılabileceği Süre
D. Poliçede Kabul
1. Kavram 
2. Şekli
3. Kabule Arz
a. İsteğe Bağlılık Kuralı
b. Kabul İçin Arzın Mümkün Olmadığı Hâller
c. Kabul İçin Arzın Mecburi Olduğu Haller 
E. Poliçede Aval
F. Poliçede Ödeme
1. Ödeme İçin İbraz
2. Ödeme
G. Poliçede Kabul Etmeme veya Ödememe Hâllerinde Müracaat (Başvuru) Hakları 
1. Müracaat Hakkının Maddi ve Şekli Koşulları
2. Hâmilin Müracaat Hakkı 
3. Ödeyen Kimsenin Müracaat Hakkı
H. Retret 
I. Poliçede Araya Girme 
İ. Poliçeden Doğan Talep Haklarında Zamanaşımı.
J. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri 
1. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası
2. Poliçede Karşılığın Devri
IV. BONO (EMRE YAZILI SENET)
A. Kavram
B. Bonoda Şekil Şartları 
1. “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” Kelimesi 
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Vaadi
3. Vade 
4. Ödeme Yeri
5. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı (Lehdar)
6. Düzenlenme Tarihi ve Yeri 
7. Düzenleyenin İmzası
C. Bonoya da Uygulanacak Poliçe Hükümleri.
V. ÇEK. 375
A. Kavram
B. Çek Düzenleme Koşulları
C. Çekte Şekil Şartları
1. Çek Kelimesi
2. Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Kayıtsız ve Şartsız Havale
3. Ödeyecek Kimsenin Ticaret Unvanı
4. Ödeme Yeri
5. Düzenlenme Tarihi 
6. Düzenlenme Yeri
7. Düzenleyenin İmzası 
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası
9. Karekodu
Ç. Çekte Şekil Şartlarının Özellikleri
1. Lehdarın Çekin Geçerlilik Şekil Şartı Olmaması
2. Yabancı Banka Tarafından Bastırılan Çeklerde Seri Numara ve Karekodu Unsurlarının Yokluğunun Çeki Geçersiz Kılmaması 
3. Çekte Vade ve İbraz Süreleri.
a. Çekte Vade Sorunu
b. İleri Düzenlenme Tarihli Çek
c. İbraz Süreleri
D. Çekin Devri
E. Çekte Ödeme ve Ödemenin Engellenmesi
1. Çekte Ödeme 
2. Çizgili Çekin Ödenmesi
3. Çekten Cayma ile Ödemenin Engellenmesi
4. Ödemeden Kaçınma Hâlinde Hâmilin Hukuki Müracaat Hakları
a. Ödenmeme Keyfiyetinin Tespiti
b. Hukuki Sorumluluk ve Çekte Zamanaşımı
aa. Hukuki Sorumluluk
F. Poliçe Hükümlerine Yapılan Yollamalar 
G. 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun İncelenmesi
1. ÇK’nın Amacı
2. Bankanın Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek Defterleri
3. İbraz, Ödeme, Çekin Karşılıksız Olduğunun Tespiti ve Gecikme Cezası
4. Bankaların Bildirim Yükümlülüğü
5. Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı
6. Etkin pişmanlık ve Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması
7. Diğer Hükümler

Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları 

Kıymetli Evrak Hukuku Örnek Test Soruları

Şirketler Hukuku Örnek Test Soruları

Yararlanılan Kaynaklar
Kavram Dizini

Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktı

1

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Umuttepe Yayınları 9786057858269
%10 30.00 TL27.00 TL

2

Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri Umuttepe Yayınları 9786057858245
%10 66.00 TL59.40 TL

3

Ticari İşletme Hukuku Şaban Kayıhan Seçkin Yayınevi 9789750255717
38.00 TL

4

Şirketler Hukuku Seçkin Yayınevi 9789750255694
46.00 TL

5

Konkordato Hukuku Umuttepe Yayınları 9786057858092
%10 40.00 TL36.00 TL

6

Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi Umuttepe Yayınları 978605202611
%10 50.00 TL45.00 TL

7

Ticari İşletme Hukuku Seçkin Yayıncılık 9789750251689
32.50 TL

8

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayıncılık 9789750251481
51.00 TL

9

Ticaret Hukuku Umuttepe Yayınları 9786052012741
%10 46.00 TL41.40 TL
Son
1
ürün

10

Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi Şaban Kayıhan Umuttepe Yayınları 9786052012611
%10 66.00 TL59.40 TL

11

Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri Umuttepe Yayınları 9786052012369
%5 66.00 TL62.70 TL

12

Uluslararası Yatırım Hukuku Seçkin Yayınevi 9789750244599
62.00 TL

13

Medeni Hukuk Bilgisi Seçkin Yayınevi 9789750244247
55.50 TL

14

Hukukun Temel Kavramları Seçkin Yayınevi 9789750244209
50.00 TL

15

Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu Seçkin Yayınevi 9789753478298
51.00 TL

16

Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri Umuttepe Yayınları
%10 26.50 TL23.85 TL
Bu Ürün Toplam 41 Adet
Satılmıştır...
Bu Ürün Bugün 3 defa
Ziyaret Edilmiştir...
Kategoriye Ait En Çok Satan Ürünler
1
Ticaret Hukuku Umuttepe Yayınları %10 Ticaret Hukuku Umuttepe Yayınları
46.00 TL 41.40 TL
41 adet Satıldı
2
Ticaret Hukuku I Seçkin Yayınevi Ticaret Hukuku I Seçkin Yayınevi
28.00 TL
39 adet Satıldı
3
Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri Beta Yayınevi %8 Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri Beta Yayınevi
22.50 TL 20.70 TL
18 adet Satıldı
4
Ticaret Hukuku Hakimlik Soru Bankası Yetki Yayınları 2019 %20 Ticaret Hukuku Hakimlik Soru Bankası Yetki Yayınları 2019
20.00 TL 16.00 TL
17 adet Satıldı
5
Ticaret Hukuku Ekin Basım Yayınları %15 Ticaret Hukuku Ekin Basım Yayınları
30.00 TL 25.50 TL
16 adet Satıldı
6
THEMIS Ticaret Hukuku Kuram Kitap %5 THEMIS Ticaret Hukuku Kuram Kitap
44.00 TL 41.80 TL
16 adet Satıldı
8
Ticaret Hukuku Dersleri Yılmaz Aslan Ekin Yayınları %15 Ticaret Hukuku Dersleri Yılmaz Aslan Ekin Yayınları
28.00 TL 23.80 TL
13 adet Satıldı
BAŞA DÖN